Comunicari CNAS

PENTRU SERVICIILE MEDICALE DECONTATE DE CASA DE ASIGURARI DE SANATATE NU SE POT SOLICITA PLATI SUPLIMENTARE SUB NICIO FORMA

Lista analize de laborator - tarif decontat de CNAS

Nr. Crt.CodDenumirea analizei de laboratorTarif decontat de casa de asigurari de sanatate (lei)
Hematologie
1.26001Hemoleucograma completa - hemoglobina, hematocrit, numaratoare eritrocite, numaratoare leucocite, numaratoare trombocite, formula leucocitara, indici eritrocitari*1) 14.01
2.26002Numaratoare reticulocite 5.62
3.26003Examen citologic al frotiului sanguin*3) 18.62
4.26040VSH*1) 2.63
5.260501Determinare la gravida a grupului sanguin ABO*1) 7.54
6.260502Determinare la gravida a grupului sanguin Rh*1) 7.88
7.26059Anticorpi specifici anti Rh la gravida 7.54
8.26101Timp Quick si INR*1) (International Normalised Ratio) 14.68
9.26102APTT 12.3
10.26103Fibrinogenemie*1) 13.68
Biochimie - serica si urinara
11.21002Proteine totale serice*1) 7.04
12.21003Electroforeza proteinelor serice*1) 15.2
13.210063Feritina serica 40
14.21011Uree serica*1) 5.86
15.21012Acid uric seric*1) 5.86
16.21014Creatinina serica*1), **) 5.92
17.21015Bilirubina totala*1) 5.86
18.21016Bilirubina directa*1) 5.86
19.21020Glicemie*1) 5.74
20.210303Colesterol seric total*1) 5.74
21.210304HDL colesterol*1) 8.19
22.210305LDL colesterol*1) 7.69
23.210306Trigliceride serice*1) 7.04
24.210402TGP*1) 5.86
25.210403TGO*1) 5.83
26.210404Creatinkinaza CK 10
27.210406Gama GT 7.99
28.210409Fosfataza alcalina*1) 7.79
29.210500Sodiu seric*1) 10
30.210501Potasiu seric*1) 11
31.210503Calciu seric total*1) 5.37
32.210504Calciu ionic seric*1) 7.88
33.210505Magneziemie*1) 5.37
34.210506Sideremie*1) 7.1
35.210507Fosfor (fosfat seric) *9) 13
36.22600Examen complet de urina (sumar + sediment) *1) 9.34
37.22604Dozare proteine urinare*1) 5.37
38.22612Microalbuminuria (albumina urinara) *8) 22
39.22622Dozare glucoza urinara*1) 5.37
40.22623Creatinina urinara *8) 8
Imunologie
41.22500TSH*1) 20.5
42.22502FT4*1) 20.83
43.22507Parathormonul seric (PTH) 43
44.22509Hormonul foliculinostimulant FSH 23.82
45.22510Hormonul luteinizant (LH) 23.82
46.22514Cortizol 27.87
47.22521Testosteron 30.1
48.22522Estradiol 23.82
49.22523Progesteron 25.31
50.22525Prolactina 25.31
51.2327091Anti-HAV IgM*2) 40.98
52.2327092Ag HBs (screening) *2) 31.15
53.2327093Anti HCV*2) 64.9
54.232710Testare HIV la gravida*1) 33.29
55.240000 ASLO*1) 11.48
56.240010 VDRL*1) sau RPR*1) 5.49
57.240013 Confirmare TPHA*4) 12.29
58.240203 Antigen Helicobacter Pylori*1) 40
59.2430011Complement seric C3 10.84
60.2430012Complement seric C4 10.84
61.243010IgG seric 14.77
62.243011IgA seric 14.77
63.243012IgM seric 15.1
64.243014IgE seric 14.29
65.240053Proteina C reactiva*1) 10.67
66.243040Factor reumatoid 9.34
67.243044ATPO 39
68.243135PSA*1) 23.07
69.243136free PSA*6) 23.61
Microbiologie
Exudat faringian
70.23025Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana*1) 15.29
71.250102Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1) 15.29
Examen urina
72.23100Urocultura*1) - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana 15.29
Examene materii fecale
73.23062Coprocultura*1) - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana 15.29
74.2.50120_1Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica15.29
75.25100Examen coproparazitologic*1) 12.46
76.22701Depistare hemoragii oculte*1) 25
Examene din secretii vaginale
77.23074Examene din secretii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana 15.29
78.250114Examene din secretii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica 15.29
Examene din secretii uretrale
79.23080Examene din secretii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana 15.29
80.250115Examene din secretii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica15.29
Examene din secretii otice
81.23050Examen bacteriologic din secretii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana 15.29
82.250119Examen fungic din secretii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica15.29
Examene din secretii nazale
83.23022Examen bacteriologic din secretii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana*1) 15.29
84.250103Examen fungic din secretii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1)15.29
Examene din secretii conjunctivale
85.23040Examen bacteriologic din secretii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana 15.29
86.250110Examen fungic din secretii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica 15.29
Examene din colectie purulenta
87.25032Examen bacteriologic din colectie purulenta - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana 15.29
88.2.50120_2Examen fungic din colectie purulenta - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica 15.29
Testarea sensibilitatii la substante antimicrobiene si antifungice
89.2313Antibiograma*5) 12.23
90.2502Antifungigrama*5) 14.55
Examinari histopatologice si citologice
91.2.9021_1Examen histopatologic procedura completa HE (1 - 3 blocuri) *7) 130
92.2.9021_2Examen histopatologic procedura completa HE (4 - 6 blocuri) *7) 250
93.2.9010_1Examen histopatologic procedura completa HE si coloratii speciale (1 - 3 blocuri) *7)160
94.2.9010_2Examen histopatologic procedura completa HE si coloratii speciale ( 4 - 6 blocuri) *7)280
95.29030Teste imunohistochimice*) 200 lei/set
96.29022Citodiagnostic sputa prin incluzii la parafina (1 - 3 blocuri)100
97.29160Examen citologic cervico-vaginal Babes-Papanicolau*1) 40
98.29025Citodiagnostic lichid de punctie 80

 

NOTA 1:
    *) Un set cuprinde 1 - 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de pe anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.
    **) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice că aceasta este evidenţiat - management de caz pentru boala cronică de rinichi. În situaţia în care pe buletinele de analiză ale pacienţilor cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.
    *1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie și de medicii cu competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.
    *2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
    *3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.
    *4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.
    *5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.
    *6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 - 10 nanograme/ml sau între 4 - 10 micrograme/litru, pe răspunderea medicului de laborator.
    *7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.
    *8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală cronică de rinichi, după caz.
    *9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 - 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.
    NOTA 2: Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.
    NOTA 3: Toate examinările histopatologice şi citologice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.

Site Map / Webmaster piataseverineana.ro